1
Swipe'a: Ner för senare tider. Höger för att se slutet på veckan.
+

Barnyoga 10-13 år

Boka klass

Lärare
Carina Hjelm

Datum vårterminen 2018:
Onsdagar kl 16.30 med start 7 februari.

Yoga är en utmärkt rörelseform även för barn. Yogan hjälper barnen att vara närvarande i nuet, att vara i kontakt med sina kroppar och med sina känslor. Den upplevelsen kan i sin tur skapa lugn, ge barnen större självförtroende och underlätta barnens intensiva utvecklingsår. Eftersom yogan strävar efter att vara prestationsfri och helt utan tävlingsmoment är den dessutom ett utmärkt komplement till andra träningsformer och fritidsaktiviteter.

På barnyogan introducerar vi mjukt barnen in i yogans sköna värld. Vi gör enklare asanas (yogapositioner), lär oss andas rätt, nosar på meditation och hittar tekniker för att slappna av. Kravlöst, uppbyggande och roligt!

Barnyogan skiljer sig från vuxenyogan genom att vara mer inriktad mot smidighet och balans än statiska styrkepositioner. Ett barnyogapass kan variera från vecka till vecka men innehåller alltid följande moment:

·       andningsövning

·       uppvärmning/solhälsningar

·       yogaställningar (ofta med tema och parövningar)

·       avslappning