1
Swipe'a: Ner för senare tider. Höger för att se slutet på veckan.
+

För företag

Föreläsningar

Inre ledarskap
Mindfulness
Andning
Stressreduktion
Balans i livet
Slow is the new fast

Klasser

Stressreduktion
Meditation
Yinyoga
Medicinsk yoga
Ashtangayoga
Kundaliniyoga
Hathayoga
Restorative
Viryayoga
Hormonyoga

25 ggr: 5000 kr
Köp kort
50 ggr: 9500 kr
Köp kort
75 ggr: 13 500 kr
Köp kort
100 ggr: 17 000 kr
Köp kort

Vi lever i en tid som ställer stora krav på oss som människor. Stressen är påtaglig & vi saknar ofta strategier för den viktiga återhämtningen som ska hindra oss från att bli sjuka. Vi på Yoginis & frriends har sedan 2014 hjälpt tusentals människor med just stressreduktion, bland annat medarbetare på SAS & Finansinspektionen.

BAKGRUND
Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och forskning visar ett samband mellan psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och den psykosociala arbetsmiljön.

I Arbetsmiljölagen läser vi att: Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. Ohälsosam arbetsbelastning uppstår när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga. (AFS 2015:4)

VÅR STRATEGI
Forskning visar att vi faktiskt inte blir sjuka av stress om vi regelbundet återhämtar oss. Våra hjärnor, mångas främsta arbetsverktyg, behöver vila. Övningar i avslappning & stressreduktion med hjälp av mindfulness, lugn andning & meditation ger en snabb återhämtning. Och här är vi experter.

Vi har regelbundet klasser i avslappning på företag runt om i Stockholmsområdet, bland annat på Finansinspektionen där vi i två års tid har möblerat om ett konferensrum och haft liggande avslappning i 30 min på lunchen. Enkelt, lättillgängligt och effektivt.

VÅRT TEAM
Vi som håller i klasserna är välutbildade i stressreduktion, mindfulness & meditation och har en gedigen bakgrund inom näringslivet . Vi levererar kraftfulla verktyg för återhämtning utan att det blir "flummigt".

UPPLÄGG
Upplägget är kostnadseffektivt med upp till 25 pers per klass. Vi hittar en tid & dag då vi besöker er varje vecka eller så kommer ni till oss i Täby C. Ni erbjuds också en ljudfil med en kortare avslappning som deltagarna kan använda när som helst. Vi erbjuder också längre workshops.

Vi erbjuder även opersonliga företagskort som alla era medarbetar kan nyttja. Korten är giltiga under 1 år och har ett flexibelt antal användare. Vi erbjuder många olika klasser, allt från stresshantering med yoga och meditation till fysisk ashtangayoga. Investera i din personal med ett företagskort fyllt med yoga.