1
Swipe'a: Ner för senare tider. Höger för att se slutet på veckan.
+

Pranayama och meditation

Boka klass

Lärare

Yvette Björkenvall

I dagens informationssamhälle får vi varje dag en stor mängd intryck som vår hjärna ska hantera. Vi ska dagligen fatta en mängd olika beslut, stora som små. Att ta in meditation i våra liv har blivit ett sätt att möta de ökade kraven vi ställs inför i vårt dagliga liv. Samtidigt är det en spännande upptäcktsfärd inåt som ger en personlig utveckling. Med meditation balanserar vi upp allt det snabba utåtriktade med ett lugnt fokus inåt. Vi lär oss att gå från att reagera till att agera, att se helheten istället för att fastna i detaljerna.

Pranayama, där prana står för livsenergi och yama för kontroll, är en fundamental del i yogan. Vi andas hela tiden men ofta inte på ett sätt som gagnar oss. Här får du lära dig andningstekniker som hjälper allt ifrån blodcirkulation, matsmältning, stimulans av inre vitala organ, rening av blodet, reducering av stress, upplösning av spänningar runt diafragma/bröstkorg och som hjälper mot sömnsvårigheter.

Blir du nyfiken? Kom och andas och meditera med oss, det kommer förmodligen göra ditt liv lite skönare. Du behöver inte ha någon förkunskap alls.