1
Swipe'a: Ner för senare tider. Höger för att se slutet på veckan.
+

Suzann Westin

  • Kundaliniyoga
  • Restorative

Boka klass

10480562_10152529996279161_5099578555819997325_o

"Det finns ett före och ett efter. Jag började min Kundaliniyogalärarutbildning 2008 och det var en start på en inre resa som skulle komma att förändra mig. En förändring på insidan som gjorde att jag började känna en större kärlek till mig själv, en inre trygghet som i viss mån hade fattats mig. Rädslan blev mindre, känslan av att allt ordnar sig infann sig. Min familj och min bästa vän ser ett före och efter. Dessutom har mitt ryggont försvunnit och hela min kropp blivit mjukare. För mig finns det definitivt ett före och ett efter.

Att få möjlighet att undervisa i dessa tekniker är en ynnest! Välkommen!"

Utbildning:

2018 Stress och utbrändhetsinstruktör med MediYoga International, Elisabeth Engqvist.
2018 Fördjupningskurs1,Restorativeyoga ochYoga Nidra med Mona Anand och Gina Menza.
2017 Sat Nam Raysayan steg1. Kundaliniyoga Institutet, Stockholm.
2015 Två fördjupningskurser i terapeutisk yoga vid stress och utbrändhet med Shanti Shanti Kaur.
2015 Fördjupningskurs i yoga mot missbruk av olika slag med Muhkta Kaur.
2015 Gongkurs tre dagar hos Karin Gibson.
2013-2017 Teacher Trainer Kundaliniyogainstitutet.
2012-2014 Kundaliniyogalärare level 2.
2010-2012 Mediyogaterapeut samt instruktör.